Negara Berasaskan Siasah Syar’iyyah

Negara Berasaskan Siasah Syar’iyyah – Dr Mohd Parid Sheikh Ahmad