Tujuan kempen i-FIT 2017 dilancarkan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan kakitangan IKRAM tentang kepentingan melakukan aktiviti fizikal, yang berlangsung pada bulan April hingga September.

Montaj i-FIT 2017