Tafsir al-Maudhu’i adalah huraian tafsir al-Quran berdasarkan tajuk-tajuk tertentu termasuk isu-isu semasa. Ia bukan sahaja melihat dari sudut apa dan bagaimana isu itu berlaku, tetapi lebih menekankan hikmah Allah mengizinkannya berlaku, hukum-hakam yang boleh dikaitkan dengannya dan pengajaran-pengajaran yang dapat diambil daripadanya.

Lokasi: Surau Abdul Rahman bin Auf, Seksyen 3 Bandar Baru Bangi
Penceramah: Ustaz Zainal Arifin Hj Sharbini

Tafsir al-Maudhu’i #3: Tugas Manusia di Muka Bumi