Krisis di Mesir, Kesannya terhadap Masa Depan di Palestin dan Syria Bhg 1

Krisis di Mesir, Kesannya terhadap Masa Depan di Palestin dan Syria
Ustaz Wan Subky Wan Salleh
Pengerusi M4E Malaysian 4 Egypt